Zpráva

Informace o možnostech podnikání ve státech Evropské unie

Vzhledem k opakovaným žádostem podnikatelů o poskytnutí informací k možnosti podnikání v některém členské zemi Evropské unie si dovolujeme upozornit, že nezbytné informace o podnikání v jednotlivých zemích EU jsou dostupné zejména: na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, pod odkazem "EU a Vnitřní trh" a následnými odkazy: "Vnitřní trh EU - základní principy". na portále služeb sítě Enterprise Europe Network: www.een.cz, pod odkazy "Poradenství a informace", "Důležité odkazy", "Podnikání v EU", "Databáze podnikatelských subjektů". Mnoho zajímavých informací může podnikatelům poskytnout rovněž adresa: www.businessinfo.cz.

Náplní činnosti sítě Enterprise Europe Network (EEN) je zejména obecné poradenství s podnikáním v jiných členských státech zemí Evropské unie. Zároveň zajišťuje služby pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků (informace o vnitřním trhu, legislativě, financích, spolupráci, mezinárodních vazbách a službách, zprostředkování kontaktů), zajišťuje informace z oblastí inovací, transfer technologií a znalostí (informace o inovačních aktivitách, nových technologiích, relevantní legislativě, podpůrných programech), podporuje účast malých a středních podniků v rámcových programech EU pro výzkum (podává informace o výzvách, poskytuje pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů, poskytuje projektové poradenství).

Činnost sítě EEN byla v České republice svěřena Centru pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR). V České republice plní funkci informačních center pro podnikatele zejména tzv. "Jednotná kontaktní místa" (JKM), která byla zřízena na obecních živnostenských úřadech krajských měst a na Magistrátu hlavního města Praha.

Pro Moravskoslezský kraj bylo jednotné kontaktní místo zřízeno při Obecním živnostenském úřadě Magistrátu města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.


29. 5. 2020
frame-scrollup