Zpráva

Inovační vouchery pro malé a střední firmy jsou na dosah!

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí v květnu výzvu „Inovační vouchery“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyhlásí v květnu 2016 výzvu „Inovační vouchery“ v celkové alokaci 94 mil. Kč.

Oprávněnými příjemci dotace budou malé a střední podniky. Inovační voucher budou firmy moct využít na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění svých inovačních aktivit. Dotace nebude 100%, na celkové hodnotě inovačního voucheru se budou podniky spolupodílet.

Více informací o výzvě je k dispozici v harmonogramu výzev pro rok 2016. Pro aktuální informace sledujte web Ministerstva průmyslu a obchodu a web agentury Czechinvest.

Ostrava, 16. 3. 2016

frame-scrollup