Zpráva

Investiční pobídky

Investiční pobídky pro vaše podnikatelské záměry

Investiční pobídky jsou jedním z významných nástrojů hospodářské politiky státu. Institucí, která se v České republice věnuje podpoře investorů a spravuje systém investičních podmínek, je Agentura CzechInvest.

Základní informace o systému investičních pobídek v České republice naleznete na následujícím odkazu.

frame-scrollup