Zpráva

Jednotná kontaktní místa - tzv. JKM

Na konci roku 2009 nabyl účinnosti zákon o volném pohybu služeb. Česká republika tak dovršila proces implementace Evropské směrnice o službách na vnitřním trhu do svého právního řádu. Cílem bylo zajistit zjednodušení vstupu do podnikání v oblasti poskytování služeb, a to prostřednictvím Jednotných kontaktních míst (JKM). Za službu je považováno podnikání, a to nejen podle živnostenského zákona. JKM plní dvě hlavní funkce. Poskytnout maximum informací potřebných k tomu, aby klient mohl podnikat, a to i v jiných členských státech Evropské unie, a dále zprostředkovat klientovi informace a kontakt na příslušný úřad, který se zabývá povolováním konkrétní činnosti. Vedle těchto dvou hlavních funkcí také poskytuje informace o opravných prostředcích a řešení sporů a poskytuje informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech EU. Zde se jedná o obecné informace s možností poskytnutí kontaktních údajů osob, které mohou dále prakticky pomoci. Kontaktní místa vznikají po celém území Evropské unie. V České republice je jich celkem patnáct.

Jedno takovéto JKM mají k dispozici také podnikatelé v Moravskoslezském kraji. Ze zákona bylo zřízeno na živnostenském úřadě Magistrátu města Ostravy:

tel.: 844 12 13 14

e-mail jkm@ostrava.cz

webové stránky: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/zivnostensky-urad/dalsi-odkazy/jednotne-kontaktni-misto-jkm

Vzhledem k šíři poskytovaných informací není JKM vždy schopno poskytnout informace na počkání, obzvláště pokud se týká zahraničí. Snahou však je poskytnout kvalitní informace v co nejkratším čase.

frame-scrollup