Zpráva

Legislativa ve vztahu k ochraně spotřebitele a příslušné dozorové orgány

Legislativa ve vztahu k ochraně spotřebitele

  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Dozorové orgány


29. 5. 2020
frame-scrollup