Zpráva

Mikropůjčky pro malé a střední podniky potřetí

Moravskoslezský kraj vyhlašuje další, v pořadí již třetí, kolo mikropůjček pro malé a střední podniky.

Finanční prostředky v celkové výši 1 milion Kč budou poskytnuty z Regionálního rozvojového fondu v rámci Programu podpory malých a středních podniků.

Cílem programu je umožnit získání mikropůjček do 500 tisíc Kč se zvýhodněnou úrokovou sazbou 1% p. a. malým a středním podnikatelům (do 3 let existence) v Moravskoslezském kraji. Mikropůjčky budou poskytovány na projekty zaměřené zejména na rozšíření či zlepšování stávajících výrobních technologií, výrobků či poskytovaných služeb nebo zlepšení jejich užitných vlastností, vstup na nové trhy s těmito produkty, zavedení nových postupů či změn ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce nebo kvalifikaci pracovní síly. V rámci financovaného projektu je vyžadována finanční spoluúčast příjemce ve výši minimálně 20% z objemu poskytnutého úvěru.

Lhůta pro podávání žádostí je od 25. 1. 2016 do 30. 6. 2017.

Kontaktní osobou pro program je Bc. Petr Zajac, tel. 595 622 725, e-mail petr.zajac@msk.cz.

Podrobné podmínky programu budou k dispozici na webu Moravskoslezského kraje.

Ostrava, 22. 1. 2016

frame-scrollup