Zpráva

Moravskoslezský kraj schválil první dvě regionální investiční pobídky

Nově od letošního roku nabízí Moravskoslezský kraj poskytnutí individuálních dotací podnikatelským subjektům prostřednictvím tzv. regionální investiční pobídky.

Tyto pobídky jsou určeny podnikům, které v našem regionu plánují zahájit či rozšířit svou podnikatelskou činnost v rámci zpracovatelského průmyslu, přičemž k tomuto účelu využijí vlastní finanční prostředky a zároveň vytvoří nová pracovní místa na území Moravskoslezského kraje.

Zastupitelstvo kraje na svém zářijovém zasedání schválilo hned dvě tyto pobídky. O první pobídku požádala firma HRONOVSKÝ s.r.o. zabývající se především výrobou elektrických a elektromechanických autokomponentů a kabelových svazků. Firma plánuje vybudovat nové výrobní středisko v Bruntále za více než 10 milionů korun, přičemž 1 milion půjde právě z krajské regionální investiční pobídky. V nové výrobně by mělo najít práci 200 osob.

Druhá dotace, rovněž ve výši 1 milion korun, byla schválena společnosti EBG plastics CZ s.r.o. z Ostravy-Přívozu. Ta vyrábí plastové díly pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Regionální investiční pobídku firma využije v rámci projektu rozšíření výrobního závodu na nákup nových strojů a na náklady související se vznikem nových pracovních míst.

frame-scrollup