Zpráva

MSID se stalo členem Sdružení pro zahraniční investice

Společnost Moravskoslezské Investice a Development se stala členem Sdružení pro zahraniční investice - AFI. Hlavním cílem členství bude podpora podnikání v Moravskoslezském kraji, atrakce investic, navazování nových kontaktů, organizace tematických akcích nebo účast na zahraničních misích. Členové AFI jsou zástupci řad developerů, poradenských společností, personálních agentur, advokátních kanceláří apod. Sdružení pro zahraniční investice je nevládní nezisková organizace pro podporu přímých zahraničních investic, rozvoj českého podnikatelského prostředí, export investic a investičních služeb a spolupráci mezi firmami a výzkumnou sférou. Od svého založení v roce 1996 AFI reprezentuje skupinu renomovaných českých a nadnárodních firem poskytujících servis pro investory na českém trhu i při exportu do zahraničí. AFI úzce spolupracuje s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími veřejnými i soukromými institucemi.
frame-scrollup