Zpráva

Nabídka vzdělávacích kurzů pro zaměstnance

Krajská hospodářská komora MSK nabízí regionálním firmám možnost zapojit se do nového projektu Vzdělávání zaměstnanců, který je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Tyto kurzy jsou pro zaměstnance firem zdarma (v rámci veřejné podpory de minimis).

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Kurzy budou zaměřeny na získání měkkých a manažerských dovedností, ekonomicko-právních, jazykových a IT znalostí, technického a jiného odborného vzdělání. Obsah kurzů bude různorodý od kurzů anglického, německého jazyka, přes vedení a koučink zaměstnanců, obchodní jednání, zvyšování efektivity procesů, novinky v daních a účetnictví, kurzy pro personalisty, až po kurzy Microsoft Office, kurzy svařování a obsluhy CNC obráběcích strojů a další. Účastníci získají po proškolení a splnění předem stanovených podmínek potvrzení či osvědčení o absolvování.

Bližší informace najdete na stránkách KHK MSK.

frame-scrollup