Zpráva

Nová výzva pro malé a střední podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu OP PIK vyhlásilo výzvu zaměřenou na modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na území strukturálně postižných regionů, jehož součástí je také Moravskoslezský kraj. Alokace dané výzvy je 1,4 mld. Kč a žádosti je možné podávat do 16. 3. 2020. Příjemci dotací jsou malé a stření podniky a maximální výše podpory pro jeden projekt činí až 70 mil. Kč. Podrobné informace o výzvě naleznete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace zde.

frame-scrollup