Zpráva

Nové asistenční kanceláře v zahraničí pomůžou s náborem zaměstnanců

Administrativně náročné a finančně nákladné vyhledávání pracovníků v zahraničí se českým zaměstnavatelům zjednoduší. Hospodářská komora pro ně otevřela dvě nová asistenční centra, která přímo v srbském Bělehradě a v ukrajinském Lvově pomůžou českým firmám vyhledat vhodné kvalifikované pracovníky. Uchazečům o zaměstnání pomůžou také se složitou administrativou, která je spojená s vládou regulovanými projekty pro zaměstnávání pracovních sil z ciziny Režim Ukrajina a Režim Srbsko.

Po takové podpoře volaly tuzemské firmy. Letošní šetření mezi zaměstnavateli potvrdilo, že největším problém při náboru zaměstnanců z ciziny je délka celého procesu, na tu si stěžuje 88 % firem. Dalšími problémy je administrativní náročnost režimu a špatná komunikace s českými úřady. Asistenční kanceláře proto také poskytnou odborné poradenství v oblasti legálního pobytu cizinců a zpracují veškeré dokumenty. Za zaměstnavatele nahlásí volné pracovní místo na Úřadu práce ČR, zajistí překlady dokumentů, pracovní smlouvy i potvrzení o zajištění ubytování. Rovněž připraví žádost o nahlášení uchazeče do Režimů a vydání krátkodobého víza. Budou také asistovat při vyřizování cestovního pojištění, zdravotního a sociálního pojištění, ale i při příjezdu pracovníka do ČR a při ohlášení místa pobytu na cizinecké policii.

Dle výsledků šetření Hospodářská komory se trh práce nachází v situaci, která v historii ČR nemá obdoby. Zaměstnavatelé dnes postrádají přibližně o 200 tisíc pracovníků více než na hospodářském vrcholu před 10 lety. Firmám tak dnes chybí reálně už 440 tisíc zaměstnanců. Podle analýzy predikující vývoj trhu práce do konce roku 2019 firmám bude už v červnu příštího roku chybět 500 tisíc pracovníků.

Pro bližší informace a možnosti zapojení do programů Ukrajina a Srbsko se obraťte na Krajskou hospodářskou komoru v Ostravě

 

 

frame-scrollup