Zpráva

Nové dotační možnosti pro malé a střední podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo koncem listopadu již 8. výzvu programu Technologie, který je zaměřen na začínající podniky. Hlavním cílem programu je zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvýšení zaměstnanosti. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 28. ledna 2019 a žadatelé mohou dosáhnout maximálně na 45% úhradu způsobilých výdajů do výše 1 mil. Kč. Bližší informace o programu naleznete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace zde.

Dalším programem na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků je 9. výzva programu Technologie. Cílem této výzvy je podpora růstu a posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. Příjem žádostí o dotaci začne 11. března příštího roku a maximální výše podpory je 20 mil. Kč. Bližší informace o programu naleznete zde.

frame-scrollup