Zpráva

Nový program na nábor zaměstnanců ze Srbska

Trh práce se aktuálně potýká s akutním nedostatkem pracovníků, který negativně doléhá na tuzemskou ekonomiku. Zaměstnavatelé napříč všemi obory hlásí vysoké počty volných míst, které se nedaří obsadit. Hospodářská komora, která je za projekt zodpovědná, již v minulosti firmám pomáhala při náboru zaměstnanců z Ukrajiny. Tentokrát byla pozornost obrácena na pracovníky ze Srbska. Zaměstnanecká karta bude udělena maximálně dvěma tisícům pracovníků za rok. O žádostech bude rozhodovat ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení Hospodářské komory.

Donedávna v Srbsku zdařile fungoval automobilový průmysl, který po sobě zanechal 30 tisíc kvalifikovaných zaměstnanců. Kvalifikaci řady z nich by mohly proto využít české podniky. Srbsko se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností stejně jako jiné země jižní Evropy. Vláda tak vyhověla návrhu Hospodářské komory rozšířit režim o další země s kulturně a jazykově blízkými uchazeči o zaměstnání.

Bližší informace a příjem žádostí firem o zahraniční pracovníky naleznete na stránkách Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

frame-scrollup