Zpráva

Otevřena výzva pro malé a střední podniky na modernizaci budov

Ministersvto průmyslu a obchodu otevřelo v rámci programu OP PIK výzvu Nemovitosti - Uhelné regiony, která umožňuje malým a středním podnikům (MSP) čerpat finanční prostředky na opravu nemovitostí.

Cílem programu je usnadňovat MSP modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území dle kap. 8 Výzvy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí a/nebo pracovních podmínek zaměstnanců. Alokace dané výzvy je 1,4 mld. Kč a žádosti je možné podávat od 16. 10. 2019 – 16. 3. 2020.

Bližší informace a podmínky programu najdete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace zde.

frame-scrollup