Zpráva

Podnikání v Moravskoslezském kraji

Základní charakteristika kraje

Na začátku třetího tisíciletí je možné o Moravskoslezském kraji hovořit jako o významném centru kultury, společenského života, univerzitního vzdělání a rozvoje podnikání, přestože byl dlouhou dobu vnímán pouze jako ono slavné "ocelové srdce republiky". Je místem, kde dochází k nepřetržitému růstu kvality života - zlepšuje se stav životního prostředí, zkvalitňuje se silniční a železniční dopravní síť, rozšiřuje se nabídka bydlení. Zvyšuje se návštěvnost kraje a roste atraktivita regionu jako turistické lokality cestovního ruchu.

V posledních letech je těžký průmysl postupně nahrazován obory ze zpracovatelského průmyslu, dochází ke značnému rozvoji služeb. Rozvojem podnikání ve volném tržním prostředí se struktura podnikání změnila k nepoznání. Mnohé restrukturalizované podniky byly odkoupeny zahraničními investory, zdejší firmy se prosazují v oblasti informačních a inovačních technologií, elektronice a automobilovém průmyslu. Vedle toho dnes v kraji existuje řada menších i větších firem, které se zabývají jak tradičními řemeslnými obory, tak špičkovými technologiemi a hi-tech produkty.

Moravskoslezský kraj je krajem, v němž existuje široké uplatnění nových investičních projektů a kde má každý příležitost rozvinout svůj potenciál a své možnosti. V současné době již funguje několik různě zaměřených podnikatelských inkubátorů (privátní, univerzitní či veřejné), které podporují start nových firem a mladých podnikatelů.

Základní charakteristiku Moravskoslezského kraje uvádí následující tabulka
Počet obyvatel 1 198 534
HDP celkem 503 733 mil. Kč
HDP na obyvatele 418 263 Kč
Průměrná mzda 30 809 Kč
Podíl nezaměstnaných 5,28 %
Počet ekonomických subjektů 257 491
Firmy s vlastním centrem výzkumu a vývoje 248+

Data za rok 2020

Moravskoslezský kraj má v oblasti podnikání nejlepší předpoklady dalšího rozvoje:

  • strategická poloha kraje v trojúhelníku mezi Polskem a Slovenskem,
  • výborná výchozí pozice pro dopravní vazby směrem do východní Evropy,
  • dostatek výrobních areálů,
  • kvalitní technická infrastruktura,
  • spolehlivá a technicky vzdělaná pracovní síla,
  • kvalitní střední i vysoké školství.
Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup