Zpráva

Podnikání v Moravskoslezském kraji

Základní charakteristika kraje

Na začátku třetího tisíciletí je možné o Moravskoslezském kraji hovořit jako o významném centru kultury, společenského života, univerzitního vzdělání a rozvoje podnikání, přestože byl dlouhou dobu vnímán pouze jako ono slavné "ocelové srdce republiky". Je místem, kde dochází k nepřetržitému růstu kvality života - zlepšuje se stav životního prostředí, zkvalitňuje se silniční a železniční dopravní síť, rozšiřuje se nabídka bydlení. Zvyšuje se návštěvnost kraje a roste atraktivita regionu jako turistické lokality cestovního ruchu.

V posledních letech je těžký průmysl postupně nahrazován obory ze zpracovatelského průmyslu, dochází ke značnému rozvoji služeb. Rozvojem podnikání ve volném tržním prostředí se struktura podnikání změnila k nepoznání. Mnohé restrukturalizované podniky byly odkoupeny zahraničními investory, zdejší firmy se prosazují v oblasti informačních a inovačních technologií, elektronice a automobilovém průmyslu. Vedle toho dnes v kraji existuje řada menších i větších firem, které se zabývají jak tradičními řemeslnými obory, tak špičkovými technologiemi a hi-tech produkty.

Moravskoslezský kraj je krajem, v němž existuje široké uplatnění nových investičních projektů a kde má každý příležitost rozvinout svůj potenciál a své možnosti. V současné době již funguje několik různě zaměřených podnikatelských inkubátorů (privátní, univerzitní či veřejné), které podporují start nových firem a mladých podnikatelů.

Základní charakteristiku Moravskoslezského kraje uvádí následující tabulka
Počet obyvatel 1 212 213
HDP celkem 411 950 mil. Kč
HDP na obyvatele 337 741 Kč
Průměrná mzda 24 770 Kč
Míra nezaměstnanosti 7,76 %
Počet podnikatelských subjektů v kraji
z toho s převažující činností: 
250 213
  • zemědělství, lesnictví, rybářství

10 024

  • průmysl

30 975

  • stavebnictví

27 607

  • obchod, ubytování a stravování
67 882

zdroj: Český statistický úřad, 10. 9. 2016

Moravskoslezský kraj má v oblasti podnikání do budoucna ty nejlepší předpoklady svého rozvoje:

  • strategická poloha kraje v trojúhelníku mezi Polskem a Slovenskem,
  • výborná výchozí pozice pro dopravní vazby směrem do východní Evropy,
  • výrobní areály,
  • kvalitní technická infrastruktura,
  • spolehlivá a technicky erudovaná pracovní síla,
  • kvalitní střední i vysoké školství.
Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup