Zpráva

Setkání vedení MS kraje v Orlové a Karlově Studánce

Dne 19. 6. 2018 se regionální firmy opět setkaly s vedením Moravskoslezského kraje. Setkání se tentokráte konalo v Orlové a kromě tamních firem byli přítomni rovněž zástupci firem z Horní Suché a vedení z obou zmíněných měst. Moravskoslezský kraj na setkání reprezentoval hejtman Ivo Vondrák a náměstek hejtmana Jan Krkoška. Ti přítomným představili priority a projekty plánované na letošní rok a také s přesahem do dalších let. Za obec Horní Suchou byl přítomen starosta Jan Lipner a vedení města Orlová zastupovala místostarostka Petra Jenčmionková. Se zástupci obou obcí mohly firmy diskutovat o tom, jak by jim města mohla být nápomocna. Služby, jež mohou firmám nabídnout, představily partnerské organizace Moravskoslezského kraje, kterými jsou Moravskoslezské Investice a Development, Moravskoslezské inovační centrum a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Následnou bohatou diskusi provázela např. témata nedostatku pracovních sil, zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob, nastavení dotačních titulů, věda a výzkum v podnikání nebo řešení odlivu obyvatel z regionu. Po Orlové se v krátkém sledu setkali s vrcholnými představiteli kraje také podnikatelé v Karlově Studánce. Po úvodní zdravici paní starostky Chudové vystoupil náměstek hejtmana Jan Krkoška s krajskými plány na podporu podnikání a cestovního ruchu v oblasti Jeseníků a blízkého okolí. Přítomen byl také vedoucí krajského oddělení cestovního ruchu Nazim Afana. V diskuzi s přítomnými podnikateli zastupujícími místní turistickou infrastrukturu se řešila zejména podpora turistiky, posílení dopravního spojení, problém s parkováním v exponovaných dnech a podpora elektrokol.
frame-scrollup