Zpráva

Seznam klastrů v Moravskoslezském kraji

Informace o klastrových organizacích v kraji

Moravskoslezský kraj má v rámci ČR dlouhodobou tradici a zkušenosti v posilování konkurenceschopnosti regionálních průmyslových odvětví prostřednictvím klastrové spolupráce. Tato spolupráce je v MSK i v celé ČR založena na odvětvovém sdružování podniků, univerzit a výzkumných a vývojových institucí, které jsou v ČR institucionalizovány v podobě klastrových organizací. Účelem těchto organizací je podporovat rozvoj jednotlivých odvětví společnými projekty v oblasti obchodní spolupráce, marketingu, rozvoje lidských zdrojů, a v neposlední řadě výzkumu, vývoje a inovací. Z vývoje posledních let je zřejmé, že Moravskoslezský kraj je vhodným místem pro zakládání a rozvoj klastrových organizací, a to zejména díky rozvinutému průmyslu, rozsáhlé vzdělávací infrastruktuře a iniciativám podporujícím výzkum a vývoj. Lze konstatovat, že Moravskoslezský kraj zaujímá v současnosti přední pozici v lokalizaci klastrových organizací v ČR a koncept klastrů neodmyslitelně patří k pilířům dalšího rozvoje regionálního průmyslu a s ním související podpory inovací.

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup