Zpráva

Postup při vyplňování formuláře


1. Instalace Form Filleru

Pro vyplnění elektronického formuláře společnosti Software602 je nutno mít nainstalován příslušný nástroj. Aplikace 602XML Form Filler je zdarma ke stažení na webových stránkách společnosti.

2. Postupy pracovníků při zadávání dat do formuláře

2.1 Přihlášení na FormServer - Postup pracovníka školy při otevření formuláře

Přes odkaz "Formulář" se přihlásíte na FormServer.

Vložíte přihlašovací jméno (tj. REDIZO právnické osoby) a heslo, které má k dispozici ředitel školy.

Provést "Přihlášení".

Dále zvolit složku "Školství". Na záložce "Šablony formulářů" vybrat příslušný formulář.

Ve formuláři jsou již předvyplněny kontaktní údaje o škole – pole označená šedou barvou nelze měnit.

Na pravé straně jsou "Informace k poli" obsahující nápovědu – nejsou-li zobrazeny, je možno je zpřístupnit přes menu "Nástroje" – "Zobrazit" – "Pracovní panely" – "Práce s dokumentem". Důsledně dodržujte instrukce, které obsahují.

Vyplníte povinná žlutě vyznačená pole.

Po vyplnění odešlete referentovi krajského úřadu tlačítkem "Předat ke schválení".

Během práce s formulářem je možno uložit rozpracované pomocí "Uložit na server a později pokračovat". Takto uložený formulář při dalším přihlášení naleznete ve složce "Školství" - "Rozpracované".

Správně vyplněný formulář se odešle na krajský úřad. K odeslání nedojde, pokud jsou ve formuláři nevyplněné údaje – vyznačí se červeně. Proveďte opravu a opakujte odeslání.

Po úspěšném odeslání se objeví hlášení s informací o tom, komu byl formulář postoupen, OK a "Zavřít".

Pokud se toto hlášení neobjeví, jedná se s největší pravděpodobností o problém staré verze aplikace. Při opakovaných potížích se můžete obrátit na p. Ivanu Lesovou, tel.: 595 622 346.

2.2 Postupy při vrácení formuláře

Pracovník úřadu má možnost vyplněný formulář vrátit k opravě či doplnění. Předtím může poslat škole avizovací zprávu, že formulář byl vrácen. Škola formulář uvidí ve složce "Školství" - "Rozpracované", formulář otevře, opraví a provede standardní odeslání.

2.3 Odhlášení z Formserveru

Stiskneme tlačítko s křížkem vpravo, vedle jména.

frame-scrollup