Rejstřík svazků obcí

Mikroregion Opavsko severozápad

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/3548/2008/Zich
Registrační číslo:R 13/03
Název:Mikroregion Opavsko severozápad
Sídlo:Úvalno č. 58, 793 91
Datum registrace:30. 4. 2001
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:75077841
Předmět činnosti:
  • Sloučení úsilí svazku obcí k ochraně a prosazování společných zájmů
  • Zajištění trvale udržitelného rozvoje na území obcí začleněných do svazku obcí
  • Všeobecná ochrana životního prostředí na území svazku obcí
  • Propagace svazku obcí a jeho zájmů
  • Další činnosti stanovené členskou schůzí (např. podpora podnikání, bytové výstavby, rozvoj infrastruktury atd.)

Ve své činnosti, kontaktech a spolupráci je svazek obcí otevřen směrem ke svým sousedům, tj. městům Opava a Krnov, obcím sousedícím a územím obcí začleněných do svazku obcí a přeshraničním polským gminám.

frame-scrollup