Registr zájmových sdružení

Sdružení obcí Rýmařovska

Evidenční karta
Spisová značka:VV/4713/2006/Böh
Registrační číslo:R 10/03
Název:Sdružení obcí Rýmařovska
Sídlo:Městský úřad Rýmařov, Náměstí Míru 1, Rýmařov, 795 01
Datum registrace:17. 5. 2002
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:63024276
Předmět činnosti:
 • Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
  • Rozvoj samosprávy obcí
  • Hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
  • Vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků
 • Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
 • Slaďování zájmů a činností místních samospráv
 • Zastupování členů Sdružení při jednáních se třetími osobami ve věcech zájmů regionu
 • Vytváření a správa společného majetku
 • Společný postup při dosahování ekologické stability regionu
 • Propagace Sdružení a zájmového území
 • Ochrana společných zájmů a prosazování záměrů přesahující svým rozsahem a významem každou účastnickou obec
frame-scrollup