Registr zájmových sdružení

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-Západ

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/7593/2009/Šlo
Registrační číslo:R 119/03
Název:Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-Západ
Sídlo:Náměstí 43, Kravaře, 747 21
Datum registrace:20. 12. 2001
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:70964611
Předmět činnosti:Rozšíření, zlepšení a prohloubení hospodářské, kulturní a jiné spolupráce mezi členy svazku obcí v zájmu mikroregionu "Hlučínska-západ" a také koordinace mezi členy při všech regionálních projektech v obecní a podnikatelské sféře v rámci regionálním, celostátním i mezinárodním. Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obcí, správa veřejné zeleně, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, ochrana ovzduší, správa majetku obcí – místní komunikace, lesy, domovní a bytový fond, sportovní, kulturní zařízení a další zařízení spravované obcemi.
frame-scrollup