Zpráva

*Kopie 1: INTERREG V-A SK-CZ pořádá semináře pro žadatele k výzvě INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Do soutěže Vesnice roku 2019 se v Moravskoslezkém kraji přihlásilo pět obcí - Mikolajice, Otice, Sviadnov, Třemešná a Žabeň. Hodnocení obcí krajskou hodnotitelskou komisí proběhlo ve dnech 3. a 4. června 2019. Na základě návštěv jednotlivých obcí, předložených žádostí a prezentací, krajská hodnotitelská komise rozhodla o udělení následujících ocenění:

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2019 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2019“ - obec Otice, okres Opava

2. místo v krajském kole - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

3. místo v krajském kole - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Cena naděje pro živý venkov - obec Třemešná, okres Bruntál

Diplom za moderní knihovnické a informační služby - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Diplom za spolupráci obce a jezdeckého klubu v oblasti hipoterapie - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Diplom za péči o stavební fond a obraz vesnice - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Diplom za inovativní rozvoj energetické soběstačnosti obce – SMART Village – doporučení na udělení ceny „Inovativní obec“  - obec Mikolajice, okres Opava

Diplom za udržování a rozvíjení venkovských tradic – Selská Hubertova jízda - obec Mikolajice, okres Opava

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

Diplom za vzorné vedení kroniky - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

Diplom za aktivní přístup k rozvoji obce - obec Třemešná, okres Bruntál

Zlatá cihla

A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů - obec Otice, okres Opava (Kaple Nanebevzetí Panny Marie)

B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek (Kaple sv. Fabiána a sv. Šebestiána)

C – nové venkovské stavby (rozšíření školských zařízení) - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

25. ročník soutěže byl slavnostně vyhlášen 19. února 2019 na Dni malých obcí v Praze. Do 30. dubna 2019 měly možnost podat své přihlášky do soutěže obce i města, městyse, vesnického charakteru do počtu maximálně 7.500 obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Za celou Českou republiku se letošního jubilejního 25. ročníku zúčastní 205 obcí. Soutěž je organizována ve dvou kolech - krajské a celostátní. Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. Nositel titulu "Vesnice roku 2019" bude vyhlášen 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

frame-scrollup