Zpráva

25. ročník soutěže Vesnice roku 2019

Na Dni malých obcí 19. února 2019 v Praze byl slavnostně vyhlášen 25. ročník soutěže Vesnice roku 2019.

Do 30. dubna 2019 mohou přihlášky do soutěže podávat obce i města, městyse, vesnického charakteru do počtu maximálně 7.500 obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Pro zájemce jsou připraveny čtyři motivační semináře, které se uskuteční:

8. března 2019 – obec Šumvald, okres Olomouc

19. března 2019 – obec Kytlice, okres Děčín

28. března 2019 – obec Stěžery, okres Hradec Králové

29. března 2019 – obec Hrušky, okres Vyškov

Podmínky soutěže a bližší informace k motivačním seminářům jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.vesniceroku.cz .

Ze strany Moravskoslezského kraje je soutěž podporována organizačně i finančně. Obcím na 1. až 3. místě v krajském kole soutěže je rozdělena odměna ve výši 500 tis. Kč a obec oceněná diplomem za moderní knihovnické a informační služby obdrží finanční odměnu ve výši 25 tis. Kč a je vydána propagační publikace.

frame-scrollup