Zpráva

Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2017

Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2017 vychází ze Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, která vznikala v letech 2014 – 2015. Jeho cílem je stanovit priority rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 (s možným přesahem do roku 2018). Akční plán byl schválený usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 4/253 ze dne 22. prosince 2016.


5. ledna 2017
frame-scrollup