Zpráva

Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2018

Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2018-2019 vychází ze Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, která vznikala v letech 2014 – 2015. Jeho cílem je stanovit priority rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 (s přesahem do roku 2019). Akční plán byl schválený usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 33/2984 ze dne 12. 3. 2018.

frame-scrollup