Zpráva

Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2019-2020

Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2019-2020 vychází ze Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, která vznikala v letech 2014 – 2015. Jeho cílem je stanovit priority rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro období let  2019/2020 (s přesahem do roku 2021). Akční plán byl schválený usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 63/5702 ze dne 28. 5. 2019.

frame-scrollup