Zpráva

Aktuální informace Interreg V-A Česká republika - Polsko

Školení pro žadatele v PO2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Termín: 27. 3. 2018, od 9:30 – 14:00

Místo: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, Ostrava, školící místnost F 502

Školením Vás provedou pracovníci Regionálního subjektu – Moravskoslezského kraje a Společného sekretariátu Olomouc. Školení je určeno potenciálním žadatelům i stávajícím žadatelům a organizacím destinačního managementu v Interreg V-A ČR-PL v rámci Prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, kteří mají záměr předkládat projektové záměry v termínu do 30. 6. 2018 a následně projektové žádosti v termínu do 30. 9. 2018. Program školení a podmínky pro přihlášení jsou k dispozici v příloze.

Pozvánka - školení pro žadatele PO2 - Ostrava (formát doc, velikost 136 kB)

Výzvy k předkládání projektů

Aktuální výzvy k předkládání projektů jsou k dispozici na webových stránkách programu v sekci  - Výzvy k předkládání projektů a přehled schválených projektů -  http://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu

Příklady dobré praxe

Interreg V-A Česká republika – Polsko 2017- 2020 podporuje společné česko-polské projekty z prostředků Evropské unie. Realizované projekty v programech přeshraniční spolupráce České republiky a Polska přispívají k využití rozvojového potenciálu příhraničního území a odstraňování bariér. Podporují integraci a spolupráci občanů a subjektů v česko-polském příhraničí v posledních více jak deseti letech. S příklady projektů se můžete seznámit v sekci Dobrá praxe na stránkách programu - http://www.cz-pl.eu/dobra-praxe . Formou krátkých filmů jsou projekty dobré praxe ke shlédnutí i na youtube https://www.youtube.com/channel/UCu5MJyHbW3fjKzO--67vFog .

frame-scrollup