Zpráva

Analýza souladu/nesouladu požadavků na dotace

Strukturální fondy EU přispívají k rozvoji regionů ČR již osmým rokem. Za tuto dobu byla podpořena řada projektů, větší část jich však dle výsledků monitoringů jednotlivých operačních programů podpořena nebyla.

Cílem a výstupem tohoto projektu je analýza úspěšnosti/neúspěšnosti žadatelů v jednotlivých operačních programech v období 2007–2013 a zároveň reflexe nejnovějších informací o stavu přípravy programovacího období 2014+. Proces zpracovávání dokumentace zahrnuje získávání informací o neúspěšných žadatelích u řídících orgánů programů.

frame-scrollup