Zpráva

Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji

Co vlastně cestovní ruch představuje, kolik peněz a pracovních míst ve finále produkuje?

Cestovní ruch je světově nejdynamičtěji se rozvíjející ekonomické odvětví. Proto je cílem Moravskoslezského kraje cestovní ruch podporovat.

Cestovní ruch je v současnosti skutečně fenomén, který se konkrétně v České republice podílí zhruba 3 % na HDP a dlouhodobě zaměstnává okolo 250 tisíc lidí.

Vezmeme-li v úvahu i nepřímý dopad cestovního ruchu na další ekonomická odvětví, pak by podíl na HDP mohl být až 9 % (a zaměstnaných až 460 tisíc osob). Navíc tempo růstu cestovního ruchu posiluje i fakt, že Česká republika je považována za šestou nejbezpečnější zemi světa, což vede ke stále většímu zájmu návštěvníků o naši zemi.

Pro cílený rozvoj cestovního ruchu je také nutné brát v potaz i fakt, že potenciál cestovního ruchu (nejrůznější atraktivity, které návštěvníci navštěvují) jsou trvalé a nehrozí, že by se po skončení financování nebo z rozhodnutí vedení firem „atraktivity odstěhovaly do levnějších zemí“. Sice se asi v brzké době nebudeme porovnávat se státy, které jsou oblíbenými destinacemi a z cestovního ruchu dlouhodobě intenzivně profitují, ale pokud se konkrétně v Moravskoslezském kraji nebudeme o rozvoj cestovního ruchu a jeho propagaci starat, bude k nám jezdit jen minimum návštěvníků, což znamená nízké finanční příjmy.

Jak to všechno souvisí? V našem kraji máme několik vskutku zajímavých a jedinečných „atraktivit“, které ve zbytku republiky ani v blízkém zahraničí nenajdeme a návštěvníci jsou ochotni kvůli těmto atraktivitám do našeho regionu přicestovat. Tito návštěvníci se v našem kraji ubytují na více nocí a za čerpané služby pochopitelně platí. Utrácejí své peníze za ubytování, za vstupy do atraktivit, za zábavu, kupují si suvenýry, občerstvení, stravují se v restauracích a obecně se podílejí na běžném životě. Tím roste spotřeba. A pokud je daný hotel, penzion, lyžařský areál nebo atraktivita plně obsazena, potřebuje více personálu (kuchaře, recepční, pokojské, instruktory, průvodce, animátory, podpůrný personál = pozitivní zaměstnanost). Spotřebovává se více zboží, staví se nové hotely, sportovní areály, hřiště, a to už se dotýkáme všech podnikatelských subjektů, kterým se tak díky rozvoji cestovního ruchu zvyšují zisky. Část těchto zisků je prostřednictvím daní odvedena do pokladen místních samospráv, které je mohou využít při svých investicích do rozvoje svého území, a proto by mělo být v jejich zájmu cestovní ruch podporovat.

Občas narážíme na situace, kdy provozovatelé služeb odkládají modernizaci svého zařízení a čekají, až se jim zvýší návštěvnost a tím se jim vrátí vložená investice. Ale kdo by dnes utrácel své peníze někde, kde to bude jen polovičaté, neúplné a nekvalitní. Návštěvník si raději zvolí místo, kde má jistotu, že vše bude dobře fungovat a vypadat na úrovni. Konkurence je dnes více než vysoká a tím se mnozí provozovatelé služeb dostávají do začarovaného kruhu.

A jak tedy návštěvníky k nám do regionu přilákat? U hostů, kteří už z nějakého důvodu náš kraj navštívili a byli spokojeni (třeba díky kvalitě služby) lze předpokládat, že návštěvu budou opakovat a sami si najdou další atraktivity k příští návštěvě. Ale co s návštěvníkem, který u nás nikdy nebyl a netuší, proč by měl vyrazit právě sem? Pro toho je nutné najít opravdu „jedinečnou atraktivitu / produkt“, kvůli kterému by mu stálo za to k nám do kraje přicestovat a nabídnout mu řadu možností, co vše může u nás v kraji navštívit.

„Vedení kraje dlouhodobě investuje do rozvoje cestovního ruchu, a to prostřednictvím budování nezbytné infrastruktury, poskytováním dotací subjektům, působícím v cestovním ruchu, aby mohli provozovatelé investovat do zkvalitňování poskytovaných služeb a vylepšovat své produkty. Podporujeme také činnost turistických informačních center, abychom zajistili informovanost návštěvníků, kteří k nám do kraje už přicestovali, ale samozřejmě i pro lepší informovanost místních. Přispíváme i mnoha kulturními, sportovními a společenskými akcemi, které mají dopad na návštěvnost v kraji a podporují jeho pozitivního obraz. Intenzivně a cíleně se soustřeďujeme na propagaci toho nejlepšího z regionu, aby se o nás za hranicemi kraje vědělo. K tomu nám velice dobře slouží stále se rozvíjející regionální portál cestovního ruchu www.severnimorava.travel. V těchto investicích chceme dále pokračovat a podle finančních možností je ještě navyšovat,“ říká náměstka hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Návštěvnost Moravskoslezského kraje v číslech:

Návštěvnost turistických regionů dlouhodobě sleduje Český statistický úřad, který sbírá údaje z hromadných ubytovacích zařízení, které disponují více jak 10 pokoji. V současné době žádná instituce bohužel nesleduje počet hostů ubytovaných „v soukromí“.

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízení: (zdroj ČSÚ)

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

Celkový počet hostů

698.746

698.211

703.009

775.047

822.875

Návštěvníci z ČR

545.718

540.988

542.734

595.002

641.464

Hosté ze zahraničí

153.028

157.223

160.275

180.045

181.411

Struktura zahraničních návštěvníků v MSK (Zdroj ČSÚ)

 

Rok / Měsíc

2016

Index

2015

Index

2014

Index

2013

Index

2012

 
 

Rezidenti

641 464

107,8%

595 002

109,6%

542 734

100,32%

540 988

99,3%

545 718

 

Nerezidenti

181 411

100,8%

180 028

112,3%

160 246

101,94%

157 203

102,6%

152 997

 

CELKEM

822 875

106,2%

775 030

110,3%

702 980

100,7%

698 191

99,9%

698 715

1

Slovensko

39 598

90,92%

43 554

139,05%

31 322

120,13%

26 073

95,87%

27 196

2

Polsko

38 133

111,36%

34 242

118,08%

29 000

109,88%

26 393

114,02%

23 147

3

Německo

23 500

100,97%

23 275

114,66%

20 300

104,80%

19 370

102,31%

18 933

4

Itálie

6 221

120,87%

5 147

90,39%

5 694

97,99%

5 811

107,99%

5 381

5

Rusko

5 371

79,71%

6 738

86,91%

7 753

47,09%

16 464

90,88%

18 116

6

Rakousko

5 142

110,06%

4 672

78,85%

5 925

117,47%

5 044

96,80%

5 211

7

Spojené království

4 988

117,75%

4 236

85,15%

4 975

115,40%

4 311

107,35%

4 016

Index představuje meziroční změnu.

Orientační odhad ekonomického přínosu:

Rok

2016

Průměrná délka pobytu

Celkový počet nocí

Průměrná útrata návštěvníka / den

Celková útrata

 
 

Rezidenti

641 464

2,99

1 917 977

Cca 1 000 Kč

1 917 977 360 Kč

 

Nerezidenti

181 411

2,5

444 457

2 463 Kč

1 094 875 251 Kč

 

CELKEM

822 875

     

3 012 852 611 Kč

 

Propočet vycházející pouze z údajů Českého statistického úřadu ukazuje, že hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji utratili v našem regionu více než
3 miliardy korun.

Pokud bychom k tomuto číslu připočítali také údaje vycházející z dlouhodobého dotazníkového šetření realizovaného agenturou STENMARK v letech 2012 až polovina roku 2016 mapující také počet jednodenních a vícedenních zahraničních návštěvníků ubytovaných v individuálních zařízeních, dostáváme se na více než dvojnásobek a to přibližně 7 miliard korun!

frame-scrollup