Zpráva

Cyklisté dostanou nové stezky, kraj na ně dá 18 milionů

Obce si budou moci zažádat o finance na nové cyklostezky. Prostředky budou moci využít na přípravu projektové dokumentace a na samotnou realizaci projektů. Kraj nabídne peníze i na opravy či rekonstrukce stávajících cyklostezek, cyklistických tras a cyklookruhů. Celkově kraj přerozdělí 18 milionů korun.

„Chceme klást důraz na kvalitu jednotlivých projektů. Při přípravě nových tras je nutné dbát na jejich bezpečnost, na dobrý povrch, návaznost na hromadnou dopravu a taky na vybavení, jako jsou stojany, odpadkové koše, informační cedule, odpočívadla nebo pítka,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška a dodal, že přes 100 starostů z regionu se zúčastnilo informačního semináře k dotačním možnostem v oblasti regionálního rozvoje. „Na začátku tohoto roku jsme společně s odborníky zástupcům obcí představili konkrétní případy dobré praxe, ale také ukázkové příklady nevhodných stezek a samotných projektů, které jsme v minulosti zamítli. Věřím, že se nám v krajském programu sejdou jen kvalitní návrhy, které budeme moci s radostí podpořit,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Obce do tří tisíc obyvatel mohou získat prostředky až ve výši 85 % uznatelných nákladů.  Dotace může být maximálně 300 tisíc korun na projektovou dokumentaci a 1,5 milionu na výstavbu.  Žádosti budou přijímány od 1. 4. 2019 do konce roku 2020. Všechny projekty musí být zrealizovány do listopadu 2021. O dotaci v rámci krajského programu na podporu cykloturistiky mohou žádat obce a svazky obcí, včetně jimi zřízené právnické osoby.

„Chceme do našeho regionu nalákat co nejvíce turistů a rozvoj cykloturistiky nám v tom může hodně pomoci. Kvalitní a bezpečná regionální i nadregionální cyklistická síť hraje v oblasti cestovního ruchu velmi důležitou roli,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.


13. března 2019
frame-scrollup