Zpráva

Finanční nástroj JESSICA II v Moravskoslezsku

Tento finanční nástroj byl na základě usnesení č. 88/7743 dne 18. 5. 2020 zrušen.

logo

Moravskoslezský kraj otevírá možnosti využití finančního nástroje JESSICA II – zvýhodněné úvěry na rozvojové projekty v Moravskoslezském kraji, které nejsou dostatečně finančně podporovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů a národních dotačních programů.

odrazka

Program vyhlášen dne 26. 3. 2019

odrazka

Žádosti o úvěr přijímány krajem kontinuálně od 29. 4. 2019

odrazka

Rozpočet programu JESSICA II je 221 mil. Kč

Kdo může o zvýhodněný úvěr žádat?

 1. obce na území Moravskoslezského kraje (vyjma statutárních měst)
 2. svazky obcí se sídlem v Moravskoslezském kraji

Oblasti podpory

Podporovány budou investiční projekty z těchto oblastí:

odrazka

Bydlení (nové zóny pro bydlení, startovací byty)

odrazka

Sportovní zařízení

odrazka

Parkování ve městech včetně chytrých řešení

odrazka

Startovací dílny/kanceláře

odrazka

Infrastruktura cestovního ruchu

odrazka

Městské/kvaziměstské průmyslové zóny

odrazka

MS EPC (Energy Performance Contracting, tj. energetické služby se zárukou)

odrazka

Komunitní centra ( pro obce do 5 tisíc obyvatel )

Bližší specifikace jednotlivých oblastí je uvedena v příloze č. 2.

Podmínky

 • Výše poskytovaného úvěru: min. 5 mil. Kč, max. 50 mil. Kč
 • Úroková sazba: PRIBOR 3M – 50% (min. 0 %)
 • Výše úvěru:

  Procentuální výše financování uznatelných nákladů projektu pro obce:

  • do 1.000 obyv. – 90%
  • 1001-5000 obyv. – 80%
  • 5001-10 tis. obyv. – 70%
  • 10.001-50 tis. obyv. – 60%

  Procentuální výše financování uznatelných nákladů projektu pro svazky obcí je 60%.

 • Doba splatnosti: max. 25 let
 • Realizace projektu je na území Moravskoslezského kraje

Úvěr lze čerpat na náklady

 • Které jsou součástí nákladového rozpočtu projektové dokumentace předložené příjemcem podpory
 • Na technický dozor investora stavby a BOZP, dle příjemcem předložené příslušné smlouvy
 • Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně

Výhody

odrazka

Rychle dostupné peníze

odrazka

Poskytnutí za zjednodušených podmínek

odrazka

Podpora rozvojových projektů, které nelze podpořit z dotací, nebo nejsou dostatečně financovány

odrazka

Možnost předčasných splátek nebo odložení splátek

odrazka

Poskytnutí úvěru na delší dobu, než nabízí banky

odrazka

Minimálně o polovinu levnější úroková sazba ve srovnání s nabídkou bankovního trhu

odrazka

Bez auditů

Jaký je postup?

 • Žádost o úvěr se podává v elektronické i listinné podobě
 • Je nutné mít platnou registraci na https://podatelna.msk.cz/
 • V elektronickém systému se vyplní žádost o úvěr a nahrají se povinné přílohy
 • Kompletní žádost je nutné odeslat elektronicky přes krajský portál
 • V tištěné podobě se kompletní žádost vč. příloh zasílá na adresu

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Každá žádost je posuzována individuálně.

Podrobný postup je popsán v podmínkách programu.

Kontakt

Alena Víchová
+420 595 691 265 / 777 472 853
jessica@msk.cz nebo vichova@msid.cz

nebo

Jakub Novák
+420 595 622 786
jessica@msk.cz nebo jakub.novak@msk.cz

Související dokumenty

Žádost o úvěr (formát pdf, velikost 566 kB)
Žádost o úvěr (formát odt, velikost 40 kB)
Žádost o úvěr (formát docx, velikost 92 kB)

Podporované oblasti (formát pdf, velikost 36 kB)
Podporované oblasti (formát odt, velikost 25 kB)
Podporované oblasti (formát docx, velikost 17 kB)

Návrh smlouvy o úvěru (formát pdf, velikost 116 kB)
Návrh smlouvy o úvěru (formát odt, velikost 33 kB)
Návrh smlouvy o úvěru (formát docx, velikost 49 kB)

logo
frame-scrollup