Zpráva

Inovační vývar v Ostravě

Zhruba dvě stě lidí se dnes sešlo na výročním setkání těch, kteří se podílí na rozvoji prostředí pro podnikání a inovací v Moravskoslezském kraji. Podnikatelé, technologičtí vizionáři a zástupci akcionářů Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (dále MSIC) zhodnotili dosavadní rok a čtvrt práce inovačního centra. Navázali tak na premiéru v Divadle Mír, kterou MSIC zahájilo svou činnost, nyní se symbolicky přesunuli do garáže, kde spousta start-upů rozjíždí své podnikání. Setkání pod názvem Inovační vývar shrnuje to nejlepší, co se podařilo v inovačním ekosystému vypěstovat a je cílem setkávat se takto pravidelně každý rok.

MSIC vznikl v létě 2017 a již tehdy zněly přísliby zrození nového partnera pro podnikatele, inovátory, ale i pro instituce, které společnými silami mění tvář regionu. Naplnila mladá společnost tato očekávání? „Pro rozvoj našeho kraje bylo otevření MSIC naprosto klíčové. Je to místo, kde se koncentrují odvážné nápady talentovaných lidí, a kde se formuje další směřování regionu. Každá návštěva jednotlivých laboratoří nebo pracovišť je pro mě zážitkem i ujištěním, že je podpora inovací smysluplná. Věřím, že se podaří inovační centrum rozšířit tak, aby prostor a zázemí dostali další nadějní vývojáři a další smělé vize,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Také primátor Ostravy, Tomáš Macura, hodnotí dosavadní plnění úkolů MSIC pozitivně: „MSIC se zrodilo na historických základech společnosti Vědeckotechnologický park Ostrava, kterou město založilo již v roce 1997. Transformovaná společnost, do které se rovnocenně zapojilo město a kraj a k nim i místní univerzity, získala s novým managementem i novou dynamiku, která přináší první hmatatelné výsledky. Do Ostravy a regionu přichází stále více rostoucích společností a navyšuje se podíl investic do inovací, výzkumu a vývoje. MSIC zároveň zintenzivnil spolupráci podnikatelské a akademické sféry. Příkladem jsou dnes zmiňované silné firmy s inovačními aktivitami na vysoké úrovni, například Hella nebo společnost BROSE. Rozšiřování aktivit inovačního centra nás staví před potřebu výstavby nové, již páté, budovy ve stávajícím areálu, a v delším časovém horizontu otevírá i otázku expanze do jiné části města. Ostrava nezbytně potřebuje podporu nejen začínajících místních podnikatelů, ale i již etablovaných firem s ambicí růst a expandovat na mezinárodní trhy, což je plně v souladu s cíli Strategického plánu města fajnOVA.“

MSIC od počátku jede na plný plyn a rozhodně nepolevuje. I přes dobrou odezvu od akcionářů i partnerů ředitel společnosti MSIC, Pavel Csank, nedá na pozlátko rychlého úspěchu: „Velký dík patří našim akcionářům, kteří nám dali dostatek důvěry a prostoru pro realizaci smělých plánů. Za rok a půl jsme udělali kus práce, a tím MY myslím celý tým zapálených kolegů a také spolupracujících externích profesionálů, kteří udržují ve firmě i mezi klienty MSIC výbornou pracovní atmosféru. Jsem rád, že se rozjezd MSIC podařil s takovou rychlostí a dosavadními výsledky. Rozhodující však budou další roky. Máme-li prostředí pro podnikání a inovace v regionu opravdu pozitivně ovlivnit, je důležité držet vytyčený směr, soustředit se na dlouhodobé výsledky a také na dosažení ekonomické stability fungování služeb inovačního centra.“

Prvním programem, který vzniknul hned v letních měsících roku 2017, byl MSIC Expand. Program pomáhá majitelům firem připravit a zrealizovat strategické změnové projekty ve spolupráci s ověřenými experty. Vedle úspěšných firem pomáhá také rozběhnout stagnující růst existujících malých a středních společností, kterým se přestalo dařit. Od té doby si získal důvěru již 75 společností, z toho v 51 z nich pod vedením zkušených expertů již začaly strategické změny v chodu společnosti. MSIC spolupracuje s 80 experty na různé podnikatelské oblasti a jejich zkušenosti, které jsou ochotni sdílet a předávat, jsou hlavní devizou programu.

Tento program není jediný, který MSIC realizuje. S podporou hlavních akcionářů proběhla pilotáž tří dalších programů pro podnikatele, kteří nemají dost praxe v počátcích svého podnikání, nebo v určité fázi hledají nového zkušeného zaměstnance, případně zvažují změnu produktového designu. Zájem společností v této pilotáži byl natolik velký, že se pro nový rok připravují další výzvy.

MSIC se neomezuje jen na vlastní programy, naopak využívá i těch prověřených, které jsou k dispozici a pomáhá svým klientům v nich uspět. Jedním z nich je program Evropské komise SME-Instrument. Je to soutěž inovativních projektů s uplatněním pro globální trh, kterou lze přirovnat k „Lize mistrů“ v inovacích. Díky podpoře MSIC se konečně i severní Morava může chlubit první společností – Invent Medical, která tento SME-Instrument grant získala.

Výsledky spolupráce MSIC s partnery jsou viditelné také v areálu. Vznikly zde dvě nové sdílené laboratoře – vývojová laboratoř poskytující služby pro vývoj a výrobu funkčních vzorků a prototypů - IdeaHub a centrum kolaborativní robotiky, které bylo otevřeno ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem. Příprava další laboratoře, zaměřené na podporu zavádění robotizace a digitalizace ve výrobních firmách v regionu, je v plném proudu.

O tom, že je MSIC spolehlivý partner, svědčí i růst komunity a zájem o areál v Ostravě-Porubě. O umístění se hlásí více firem, než kapacita dovoluje a jsou mezi nimi i společnosti patřící k absolutní technologické špičce.


1. listopadu 2018
frame-scrollup