Zpráva

Investiční pobídky

Čeští i zahraniční investoři, kteří přicházejí do Moravskoslezského kraje za účelem podnikání, jsou oprávnění žádat o národní investiční pobídky České republiky.

Národní pobídkový systém řídí Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Smyslem je podporovat inovace, zavádění nebo rozšiřování výroby v oblasti průmyslu, technologických center a center strategických služeb, přičemž pro každou oblast platí odlišný systém investičních pobídek. Podmínky získání investičních pobídek upravuje zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, v aktuálním znění.

frame-scrollup