Zpráva

Konference Využívání finančních nástrojů jako formy podpory pro malé a střední podnikání

V pondělí 11. 6. 2012 proběhla v Ostravě na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava konference na téma "Využívání finančních nástrojů jako formy podpory pro malé a střední podnikání". Této odborné akce se zúčastnili přední odborníci z oblasti finančních nástrojů a z oblasti regionálního rozvoje. Jedním z hlavních hostů byl také Petr Zahradník, zástupce EU Office České spořitelny, New York University a člen Národní ekonomické rady vlády. Konferenci pořádal Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Prezentace:

frame-scrollup