Zpráva

Kraj se snaží o zvýšení propojenosti zaměstnavatelů a škol v regionu prostřednictvím odborných stáží

Podniky našeho regionu dlouhodobě bojují s nedostatkem kvalitních, hlavně technicky vzdělaných zaměstnanců. Na tento trend reaguje Moravskoslezský kraj vyhlášením další výzvy dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“. Cílem programu je zlepšení spolupráce mezi podniky v regionu a vzdělávacími institucemi a tím i zlepšení uplatnitelnosti mladých lidí na trhu práce.

Žadateli v programu mohou být malé, střední a nově i velké podniky v regionu, které mají zájem poskytnout zázemí pro uskutečnění odborné stáže žákům středních odborných škol či studentům vysokých škol. Absolvováním stáže si žáci/studenti ověří své odborné znalosti v reálném firemním prostředí pod dozorem zkušeného mentora. Zaměstnavatelé si naopak mají šanci vytipovat a zaučit šikovné stážisty na potřebnou pracovní pozici a v ideálním případě získat budoucího zaměstnance. Těžit tak mohou obě strany.  V rámci úspěšně schváleného projektu lze prostřednictvím dotace hradit mzdy stážistům, mentorům, případně další drobné náklady, související s projektem.

Nově lze stáž absolvovat také prostřednictvím projektu Absolvent2, v rámci něhož mohou firmy využít výzkumných i personálních kapacit ostravského vývojového centra IdeaHub. Z dotace tak mohou uhradit například finanční odměnu odborníků, kteří nahradí firemního mentora. Více informací o projektu je k dispozici na těchto stránkách: http://ideahub.cz/o-nas/.

Projekty v rámci tohoto dotačního programu mohou být předkládány v období 31. 3. 2018 – 30. 4. 2018. Bližší informace o vyhlášeném dotačním programu získáte zde : https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-107833/

frame-scrollup