Zpráva

Krajské dotační programy v rámci odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Moravskoslezský kraj vyhlašuje každoročně řadu dotačních programů z různých oblastí jeho působnosti. Z oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu poskytuje Moravskoslezský kraj dotace obcím a svazkům obcí Moravskoslezského kraje, klastrům, začínajícím malým a středním podnikům, vysokým školám a výzkumným organizacím.

Kompletní seznam krajských dotačních programů, včetně seznamů schválených a neschválených žádostí v rámci těchto dotačních programů najdete v sekci Vyhlášené dotační programy.

Oddělení regionálního rozvoje:

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách
Program na podporu financování akcí s podporou EU
Dotační program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018
Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018
Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017
Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016
Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva
Program "Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015"
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015
Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček II
Program na podporu start ups v Moravskoslezkém kraji 2014

Oddělení cestovního ruchu:

Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018
Program Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2018 - 2019
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018
Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017
Program Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017
Program Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji
Dotační program "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2017–2018
Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016
Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016
Program Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji
Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015
Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016

frame-scrollup