Zpráva

Krajské výkonné agentury

Moravskoslezské investice a development (MSID) Pomáhá v rozvoji veřejným a soukromým subjektům, velkým i malým firmám z ČR i zahraničí. Je partnerem pro subjekty, které hledají vhodného investora nebo uvažují o zasídlení v kraji. Disponuje databází všech dostupných lokalit pro investory. Poskytuje poradenství městům a obcím v oblasti využívání finančních nástrojů.

Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) Hlavním posláním je poskytování služeb podporujících růst a inovace ve firmách. Jedná se přitom o takové služby, které v regionu nejsou na trhu spontánně nabízeny či nejsou nabízeny v požadované kvalitě, dosažitelné ceně či za jinak relevantních podmínek.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MSPAKT) Posláním Moravskoslezského paktu zaměstnanosti je přispívat ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, analyzovat jeho klíčové problémy a připravovat pro ně řešení.

Moravskoslezské energetické centrum (MEC) Hlavním účelem je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje, jeho příspěvkových organizací, příprava strategie Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci, zajišťování rozvoje čisté mobility Moravskoslezského kraje a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

Moravskoslezské datové centrum (MSDC) Hlavním cílem centra je vybudovat velkokapacitní datovou síť, která se stane základem pro rozvoj elektronických služeb krajské korporace a krajskou veřejnou bezdrátovou síť Wi-Fi.

frame-scrollup