Zpráva

Moravskoslezský kraj klade důraz na rovnoměrný rozvoj regionu, láká do něj i turisty

Vedení Moravskoslezského kraje si v oblasti regionálního rozvoje stanovilo za cíl rovnoměrný rozvoj celého kraje. V rámci cestovního ruchu pak podporuje zvyšování atraktivity regionu.

Moravskoslezský kraj prostřednictvím své partnerské společnosti Moravskoslezské Investice a Development (MSID) organizoval celou řadu akcí zaměřených na podporu investičních a rozvojových aktivit v Moravskoslezském kraji. „Namátkou můžu zmínit konferenci Invest More, která se tento rok věnovala tématu digitalizace a automatizace nebo 13. ročník Konference pro starosty měst a obcí. Agentura se také podílela na organizaci a prezentaci Moravskoslezského kraje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, mnichovském veletrhu investičních příležitostí EXPO REAL a na španělské ambasádě na Semináři investičních příležitostí v ČR,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a turistický ruch Jan Krkoška s tím, že v roce 2018 bylo zaktualizováno 61 brownfieldů, 16 průmyslových zón, 1 kancelářský prostor a 26 rozvojových ploch. Nově pak bylo zařazeno 110 lokalit typu brownfield, 1 lokalita typu průmyslová zóna a 19 rozvojových ploch. Zájem o nabídku nemovitostí projevilo 30 firem. V roce 2018 byly také odstartovány přípravné analýzy pro realizaci Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030.

Moravskoslezský kraj patří mezi tři regiony se strukturálními problémy, které způsobila intenzivní průmyslová činnost. Pro tyto regiony je určený vládní program RE:START. „Po roce a půl existence už máme konkrétní výsledky programu. Největším úspěchem je miliarda korun pro Ostravskou univerzitu na výstavbu nového univerzitního areálu. Pozadu nezůstaly ani obce, které celkově získaly 34 milionů korun na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Důležitá je také plánovaná podpora na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška. Program RE:START také umožnil získat zdroje z evropských fondů na konkrétní projekty v Moravskoslezském kraji, který se zapojil do tzv. uhelné platformy. „Tyto projekty se týkají celoživotního vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí, vzniku centra energetických kompetencí při VŠB-TU, využití bývalých těžebních areálů, transformace teplárenství či podpory čisté mobility skrze investice do vodíkové dopravy. Náš kraj kvůli těmto projektům navštíví počátkem roku zástupci Evropské komise,“ avizoval náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Stejně jako vloni zamíří i v roce 2019 desítky milionů korun z krajského rozpočtu na venkov. Obce budou moci z těchto peněz zaplatit třeba nové hřiště, opravit chodníky, vybudovat čističku odpadních vod, zrekonstruovat školy a hasičské zbrojnice, zmodernizovat zdravotní střediska nebo zajistit revitalizaci brownfieldů. „Jde nám o to, aby se region rozvíjel rovnoměrně. Díky dotacím mohou obce získat peníze na aktivity, na které jim v obecním rozpočtu už nezbývá. Třeba takové vypracování projektové dokumentace je pro menší vesnice velmi drahá záležitost a musejí kvůli tomu často od svých plánů upustit. Díky krajským dotacím jim tak tento problém odpadá. Se samotnou realizací pak mohou obcím pomoci evropské peníze,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška. Upřesnil, že na podporu obcí šlo z krajského rozpočtu v roce 2018 téměř 73 milionů korun, a to v rámci dotačních programů Podpora obnovy a rozvoje venkova, Programu na přípravu projektové dokumentace a Programu na podporu financování akcí s podporou EU. „Vzhledem k tomu, že o tyto dotační programy mají obce velký zájem, budeme je i nadále finančně podporovat. Například alokaci programu na podporu financování akcí s podporou EU jsme v průběhu roku 2018 navýšili z původní alokace 20 milionů korun o dalších 8 milionů korun,“ dodal náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška s tím, že se na rok 2019 pro obce připravuje nový dotační program zacílený do vymezených znevýhodněných oblastí kraje.

Moravskoslezský kraj v minulém roce pokračoval v podpoře podnikání, vědy a výzkumu. „Začínající podnikatelé a malé nebo střední podniky prostředky využili například na rozjezd start-upů nebo vytvoření přidané estetické hodnoty finálního produktu prostřednictvím spolupráce inovativců s kreativci,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška s tím, že podporu získali také talentovaní studenti doktorských programů, kteří studují vysokou školu v Moravskoslezském kraji. „V letošním roce získalo stipendium 40 studentů ze tří moravskoslezských univerzit. Celkově jsme do této oblasti v krajském rozpočtu vyčlenili přes 18 milionů korun,“ doplnil náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška a dodal, že dalších 5 milionů šlo na stáže žáků a studentů ve firmách. „Tato vzájemná spolupráce mezi podniky a školami se osvědčila natolik, že i v letošním roce počítáme s vyhlášením další výzvy tohoto dotačního programu,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Vedení kraje dlouhodobě investuje do rozvoje cestovního ruchu, a to prostřednictvím budování nezbytné infrastruktury a poskytováním finanční podpory subjektům působícím v cestovním ruchu. Díky dotační pomoci mohou tito provozovatelé investovat do zkvalitňování poskytovaných služeb a vylepšovat své produkty.

„Ve spolupráci se Zlínským krajem jsme vydali Manuál užívání (si) veřejného prostranství. Je to příručka, která zatraktivňuje část Beskyd kolem Pusteven. Určuje pravidla těm, kteří se podílejí na tvorbě veřejného prostranství, návštěvníkům pak nabízí zajímavé tipy a informace,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška a upřesnil, že manuál například reguluje reklamu a vjezd vozidel, také sjednocuje mobiliář.

„Každoročně z rozpočtu kraje podporujeme turistická informační centra nebo například zajímavé projekty v oblasti agroturistiky. Chceme, aby byl Moravskoslezský kraj atraktivnější pro návštěvníky i místní obyvatele. Přispíváme i na údržbu lyžařských běžeckých tras a letos poprvé významně podpoříme i rozvoj cykloturistiky. Krajské peníze jdou i na rozvojové projekty oblastních destinačních společností kraje. Turistické oblasti Beskydy-Valašsko, Jeseníky-východ, Opavské Slezsko, Poodří - Moravské Kravařsko, Těšínské Slezsko a Ostravsko budou mít dohromady k dispozici 6 milionů korun,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška a dodal, že důležitý byl i odkup nemovitostí na úzkorozchodné trati na Osoblažsku. „Tyto nemovitosti projdou rekonstrukcí a věřím, že v tomto sociálně znevýhodněném regionu podpoří rozvoj turistického ruchu,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Moravskoslezský kraj zaznamenal významný meziroční nárůst návštěvnosti ve druhém čtvrtletí roku 2018. „Návštěvnost nám stoupla nejvýrazněji ze všech regionů v celé republice. Je to důkaz, že v oblasti podpory rozvoje regionu jdeme správným směrem. Velkou roli hrají také významné akce, na kterých jsme se organizačně spolupodíleli. Za všechny bych chtěl zmínit zejména olympijské parky u příležitosti zimních olympijských her v Pchjongčangu, TBEX - nejvýznamnější konferenci travel-bloggerů, která se vůbec poprvé konala ve střední Evropě, srpnový gastrofestival v Karlově Studánce nebo tradiční festival Dračích lodí na Slezské Hartě“, uzavřel náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.


8. ledna 2019
frame-scrollup