Zpráva

Moravskoslezský kraj se se svými polskými a slovenskými sousedy chystá na život bez uhlí

Připravit se na dobu „bezuhelnou“ chce Moravskoslezský kraj společně se svými polskými a slovenskými sousedy. Na ekologičtější a energeticky méně náročné ekonomice bude spolupracovat se Slezským vojvodstvím a Žilinským krajem. Náměstci moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka a Jan Krkoška a členka rady Slezského vojvodství Małgorzata Ochęduszko-Ludwik proto v úterý 12. června 2018 podepsali memorandum o spolupráci.

Dohodli se v něm na společném postupu při přechodu příhraničních regionů na nízkouhlíkové hospodářství, čistší energetiku a nové technologie. Memorandum uzavřely regiony, které jsou součástí Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA, v souvislosti se vstupem do evropské Platformy pro uhelné regiony procházející přeměnou. Ta vznikla koncem loňského roku při Evropské komisi, má pomoci evropským regionům k hladší a nenásilné transformaci v souvislosti s postupným ukončením těžby uhlí.

„Naší ambicí není jen adaptace na nové trendy, ale aktivní příhraniční spolupráce při postupném snižování těžby uhlí bez nežádoucích dopadů na místní obyvatele a ekonomiku. Chceme spolupracovat na projektech, které podpoří vznik čistých technologií, zlepší kvalitu ovzduší, nabídnou řešení emisí v teplárenství, v dopravě a dalších oblastech či pomohou řešit sociální otázky související s restrukturalizací ekonomiky regionů,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

Může u nás ovzduší v roce 2030 být opravdu čistější? Může náš kraj fungovat bez energetického spalování uhlí? Pomůže nám EU při transformaci na dobu ‚bezuhelnou‘ jen radami nebo i finančně? To jsou otázky, které v současnosti řešíme nejen na úrovni politické, ale také ve sféře byznysu a podnikatelů. Jasné je, že nás čeká další útlum těžby uhlí. Ten ale musí být řízený a plánovaný, včetně masivní finanční pomoci nejen z EU, ale i ostatních krajů republiky,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Upozornil na to, že Moravskoslezský kraj chce v zavádění čistých, chytrých technologií do praxe udávat tempo ostatním. „Nejde jen o dočasnou a dle mého spíše módní podporu elektromobility, ale o opravdové celkové snížení emisí z dopravy. Jednak používáním opravdu čistých vodíkových pohonů, rozšířením kolejového spojení, větším využíváním veřejné hromadné dopravy a samozřejmě o vyvedení projíždějících aut mimo obydlená centra měst,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Se svými polskými a slovenským sousedy budeme mimo jiné ve větší míře podporovat aktivity směřující zejména ke zlepšení kvality ovzduší. Aplikovat řešení omezující zdroje nízkých emisí, emisí skleníkových plynů do ovzduší a působení znečištění na zdraví obyvatelstva. Severní Morava a Slezsko se musí vypořádat s negativními dopady těžkého průmyslu, dopravy a lokálními topeništi. Proto bude Moravskoslezský kraj i nadále finančně podporovat výměnu starých kotlů za ekologické. Výměna zdrojů tepla v domácnostech má pro ovzduší jednoznačně největší a nejrychlejší efekt, protože starý kotel na uhlí vypustí do ovzduší až 100 kilogramů prachu ročně. Vynaložení těchto finančních prostředků považuji za velmi dobrou investici do budoucnosti našeho regionu a kvality života jeho obyvatel,“ konstatoval náměstek moravskoslezského hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška.


12. června 2018
frame-scrollup