Zpráva

Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje

Tato analýza byla realizována v rámci projektu "Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality", podaného Moravskoslezským krajem do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a měla za cíl lépe zaměřit nástroje finanční podpory do nejvíce znevýhodněných oblastí s přesnou lokalizací konkrétních míst.

 1. Analytická část Návrhu řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje prezentuje tendence hospodářského a sociálního vývoje kraje. Analýza zahrnuje oblasti života v regionu jako jsou demografie, občanská vybavenost, ekonomika a podnikání, trh práce a nezaměstnanost, dopravní obslužnost, stav infrastruktury a životní prostředí. Při zpracování socioekonomické analýzy byla využita dostupná statistická data vztahující se k Moravskoslezskému kraji a také statistická data sledována na úrovni obcí.

  Na základě analytické části byly definovány tyto oblasti jako socioekonomicky znevýhodněné:

  • Jesenicko
  • Osoblažsko
  • Krnovsko
  • Budišovsko
  • Karvinsko
  • Beskydsko
 2. Návrhová část vychází ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, který uvádí, že záměrem a úkolem kraje je reagovat na disparity mezi jednotlivými územními částmi kraje ve smyslu jejich vyrovnávání. Zákon dále uvádí, že tyto disparity jsou relevantní pro vymezování nejvíce problémových, zaostávajících území jako regionů určených pro soustředěnou podporu, která ve smyslu zákona jednotně legalizuje intervence z veřejných zdrojů. Návrhová část je zároveň v souladu s aktuální Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016, především se specifickým strategickým cílem 5.1 Zajistit rovnoměrnější rozvoj kraje ve všech jeho částech. Cílem kraje je proto realizovat citlivou regionální politiku s takovými intervencemi, které podpoří rovnoměrnější rozvoj v celém území Moravskoslezského kraje, tedy i v jeho socioekonomicky znevýhodněných oblastech.

  Cílem při zpracovávání návrhové části bylo navrhnout taková konkrétní opatření, která povedou k vyrovnávání disparit mezi jednotlivými oblastmi Moravskoslezského kraje.

frame-scrollup