Zpráva

Navštivte virtuální výstavu realizovaných projektů v Programu Interreg V-A ČR-PL

Logo Programu Interreg V-A ČR-PL

V roce 2018 proběhl ve spolupráci Regionálních subjektů Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství v rámci Programu propagační grant pod názvem „Putování projektů dobré praxe realizovaných v Interreg V-A ČR-PL po Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství“ / "Wędrówka projektów dobrych praktyk zrealizowanych w Interreg V-A CR-PL na terenie województwa morawsko-śląskiego i województwa śląskiego".

V rámci grantu bylo zhotoveno 20 propagačních roll upů (10 v polštině, 10 v češtině), které prezentovaly realizované projekty partnerů z Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství. Projekty dobré praxe bylo možno shlédnout na různých místech v obou regionech a prezentovány byly i během školení, seminářů, konferencí a dalších propagačních akcí v Programu.

Tím, že o výstavu byl velký zájem, Slezské vojvodství se v roce 2019 rozhodlo připravit její pokračování a vybralo další projekty jako příklady dobré praxe, které rovněž byly prezentovány na různých informačních a propagačních setkáních v rámci Programu.

V souvislosti s nepředvídatelnou situací spojenou s COVID-19, která způsobila omezení v realizaci fyzických propagačních a jiných aktivit v Programu a tedy i prezentaci projektů v rámci výstavy. Existuje však možnost, jak jiným způsobem přiblížit realizované projekty v Programu široké veřejnosti, a proto byla připravena internetová verze, kterou se vám představuje.

Jste srdečně zváni k návštěvě projektů dobré praxe!

https://ewt.slaskie.pl/czytaj/wirtualniepl_cz
https://ewt.slaskie.pl/czytaj/wirtualnie_z_polsko_czeskimi_projektami


23. 6. 2020
frame-scrollup