Zpráva

Obce dostanou příspěvky na cyklostezky i revitalizace

Starostové obcí Moravskoslezského kraje se dozvěděli o nových i stávajících možnostech financování svých rozvojových projektů z krajských i národních zdrojů. První letošní seminář pro obce ve středu 16. ledna 2019 přinesl novinky v oblasti regenerace brownfieldů a cykloturistiky. Krajští zástupci též představili finanční nástroj Jessica II, který kraj spustí v první polovině tohoto roku pro obce a jejich dobrovolné svazky.

Seminář zahájil náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška. „Velmi mě těší hojná účast starostů na dnešním semináři. Sešlo se jich velké množství a já doufám, že komentoval náměstek s důrazem na fakt, že obce jsou klíčovým krajským partnerem, kterému jen za oblast regionálního rozvoje v minulém roce přispěl přes 73 milionů korun.

Úvod semináře patřil zdravé mobilitě. Starostové se dozvěděli o vyhlašovaném program na podporu cykloturistiky, který bude nově vyhlašován kontinuálně. Dále představila zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR nově vyhlášené národní tituly v oblasti regionálního rozvoje. Novinkou se pro letošní rok stal program Revitalizace území, ve kterém mohou obce žádat o podporu na demolice budov či revitalizaci tzv. brownfieldů pro nekomerční využití. Brownfieldem je podle ní myšlena nemovitost, kterou obec již z technických důvodů nevyužívá a hyzdí její okolí.

O tom, co přesně znamená označení brownfield se účastníci dozvěděli z úst Pavlíny Slepičkové z agentury CzechInvestu. „Takovou nemovitostí se rozumí vše, co potřebuje nový život nebo investora. Může to být nevyužívaná škola, koupaliště, bývalý průmyslový nebo zemědělský areál.“ Agentura nabízí obcím bezplatnou pomoc při registraci jejich nemovitostí do databáze brownfieldů, která je povinná při předkládání žádosti o dotace.

Na závěr semináře se zástupce obcí dozvěděli o finančním nástroji Jessica II, díky kterému si budou moci obce od kraje výhodně půjčit peníze na své velké rozvojové projekty. „Alokace pro tento nástroj je velmi příznivá. V tuto chvíli přesahuje 300 milionů korun s možností navýšení. Zde bych zmínil, že v některých případech je pro záměry obce lepší použít výhodný úvěr než špatně nastavené dotace,“ upozornil náměstek hejtmana Jan Krkoška. Největším přínosem finančního nástroje Jessica je pětadvacetiletá doba splatnosti od rozhodnutí o přidělení dotace.


17. ledna 2019
frame-scrollup