Zpráva

Odborné informace

Marketingová strategie

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko - Moravskoslezském kraji je souhrnný materiál, který slouží jako obecně akceptovaná koncepce rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu včetně návrhů organizace a realizace marketingových aktivit. Je dlouhodobým nástrojem koordinace aktivit, prezentace potřeb regionu pro využívání potenciálu cestovního ruchu i inspirací pro jednotlivé spolupracující subjekty.
Z marketingového hlediska je turistický region Severní Morava a Slezsko rozdělen na šest turistických oblastí, jejichž charakteristiky se z pohledu turistiky liší:

  • Hrubý Jeseník (okresy: Jeseník, Bruntál, Šumperk)
  • Nízký Jeseník (okresy: Bruntál, Oprava)
  • Opavsko – Krnovsko (okresy: Opava, Bruntál)
  • Poodří (okresy: Nový Jičín, území podél Odry procházející Moravskou Bránou)
  • Ostravsko – Karvinsko (okresy: Ostrava, Karviná)
  • Beskydy – Valašsko (okresy: Frýdek-Místek, Vsetín)

Zahrnuje tedy i část Olomouckého a Zlínského kraje.
Jako takový je totožný s marketingovým turistickým regionem vymezeným Českou centrálou cestovního ruchu, která se na zpracování strategie metodicky i finančně podílela.

  1. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2014–2020
  2. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009–2013
  3. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu pro léta 2005–2008
  4. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu pro léta 2002–2004

Marketingový průzkum návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji

Marketingový průzkum navazuje na průzkum prováděný v rámci Marketingové strategie. Důvodem je nutnost neustále sledovat návštěvnost v kraji a získávání kontinuální zpětné vazby od turistů a návštěvníků regionu (spokojenost apod.) a určení profilu návštěvníků a turistů, zjišťování jejich potřeb týkajících se infrastruktury a služeb cestovního ruchu.

Rok 2012 – marketingové výzkumy (zpracovatel STEM/MARK)

Rok 2009-2012 - Marketingové analýzy a benchmarking

Rok 2004 - Analýzy provedené Moravskoslezským krajem

Rok 2000-2003 Analýzy provedené Moravskoslezským krajem

Projekty EU

Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje
Projekt je realizován za spolufinancování evropských finančních prostředků z Regionálního operačního programu v návaznosti na obdobný projekt, realizovaný v minulém programovacím období (financováno ze Společného regionálního operačního programu). Cílem projektu je formou marketingových aktivit propagovat Moravskoslezský kraj, zejména jako turistickou destinaci.

Kraj mnoha barev a příležitostí
Projekt je zaměřen na propagační aktivity v oblasti cestovního ruchu Moravskoslezského kraje a navazuje na obdobné předchozí aktivity. První projekt byl započat v roce 2006 za spolufinancování evropských prostředků ze Společného regionálního operačního programu a jeho aktivity skončí v dubnu roku 2008. Na tento projekt naváží projekty Kraj mnoha barev a příležitostí II (pro léta 2008 - 2010) a následně III (pro léta 2011 - 2013), které budou realizovány za spolufinancování evropských prostředků z Regionálního operačního programu (ROP). Cílem projektů je silná propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji směrem k domácím i zahraničním turistům za úzké spolupráce s partnery z jednotlivých turistických oblastí kraje.

Významné turistické akce a cíle východní části České republiky
Projekt Významné turistické akce a cíle východní části České republiky byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

frame-scrollup