Zpráva

Polsko-česká konference „Czy współpraca się opłaca“

Přijměte pozvání na polsko-českou konferenci „Czy współpraca się opłaca“ v programu Interreg V-A ČR-PL, která se uskuteční 6. prosince 2018 v Cieszynie v hotelu Liburmia. Konferenci připravují ve spolupráci Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Województwa śląskiego, Euroregion Śląsk Cieszyński a Regionální subjekt Moravskoslezský kraj. Konference bude příležitostí seznámit se, mimo jiné, s příklady úspěšně realizovaných projektů, se spolupráci partnerů, s propagací Programu Interreg V-A RCz-PL, stavem realizace Programu v tomto období a s prezentací o budoucnosti česko-polského programu přeshraniční spolupráce. Konference proběhne za přítomnosti zástupců institucí zapojených do implementace Programu Interreg V-A ČR-PL , tj. Řídícího orgánu, Národního orgánu, Euroregionů, Společného sekretariátu a Regionálních subjektů z obou stran hranice. Bližší informace jsou k dispozici v přiložené pozvánce, účast na konferenci je zdarma, zajištěno je tlumočení do polštiny a češtiny. Zájemci o účast na konferenci vyplní registrační formulář https://ewt.slaskie.pl/register/form/21 . Program konference (formát pdf, velikost 555 kB)
frame-scrollup