Zpráva

Přeshraniční spolupráce se Žilinským regionem bude nadále vzkvétat

39 km nově proznačených cyklistických tras a nové mapy, i to je výsledek spolupráce s Žilinským krajem v rámci projektu Na bicykli k súsedom. Na jednání v Ostravě zhodnotili zástupci Moravskoslezského a Žilinského samosprávného kraje společnou dosavadní spolupráci. Pro jejich velký úspěch bude společné úsilí v rozvoji příhraničních regionů pokračovat i v budoucnu. V plánu je například zatraktivnění turistických stezek účelovým mobiliářem nebo také oprava hospodářské budovy u vyhledávaného slovenského hradu Strečno.

V úterý 21. srpna přivítali zástupci Moravskoslezského kraje v čele s náměstkem hejtmana kraje Janem Krkoškou delegaci ze Žilinského samosprávného kraje vedenou ředitelem odboru evropských projektů a regionálního rozvoje Ing. Michalem Patúšem. Hlavním důvodem setkání bylo představení projektových záměrů do připravované lednové výzvy Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

Na jednání panovala přátelská atmosféra, jelikož oba kraje již pojí úspěšně realizované projekty v rámci tohoto přeshraničního programu. V současnoti Moravskoslezský kraj spolupracuje se svým slovenským protějškem na již zmiňovaném projektu „Na bicykli k susedom“, který si klade za cíl podpořit cykloturistiku v příhraničních oblastech například obnovou značení či pořádáním cyklistických závodů.

Společné aktivity kraj realizuje také v rámci projektu Geopark Megoňky-Šance. Novějším projektem obou regionů je také například Regionální poradenské centrum, které napomáhá propojovat slovenské a české příhraniční projekty a celkově zvyšuje úspěšnost československého programu Interreg.

Při příležitosti návštěvy ze slovenského regionu se zástupci krajů dohodli na přípravě dalších společných projektů v oblasti cestovního ruchu a kultury. Pokud by plánované projekty uspěly při hodnocení a krajům by byla přiznána dotace, mohou se občané ale i návštěvníci těšit na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví příhraničních regionů.

„Velmi mě těší nadstandartní vztahy se Žilinským samosprávným krajem. V minulosti jsme se společně podíleli na řadě akcí, které měly pozitivní vliv na rozvoj našich regionů. Jsem rád, že jsme se shodli na společných tématech a naše úspěšná spolupráce tak bude pokračovat i v budoucnu,“ okomentoval setkání náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

frame-scrollup