Zpráva

Příjemci dotací v rámci československého přeshraničního programu se dozvědí o správném řízení projektů

Logo programu

Seminář organizovaný Regionálním poradenským centrem v Ostravě provede příjemce dotací řízením projektů z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Dozvědí se například, jak správně projekty administrovat či vykazovat výdaje. Tento seminář tak oficiálně uvede činnost Regionálního poradenského centra a také podpoří československou spolupráci.

Pozvaní odborníci poskytnou příjemcům informace o řízení projektů z prvních čtyř proběhlých výzev v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Ty se týkaly zlepšení kvality životního prostředí či rozvoje místních iniciativ v přeshraničních oblastech. Hodnotitelé projektů ze slovenského Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova předají účastníkům semináře informace o implementační a finanční fázi projektů a zodpoví dotazy ohledně jeho možných změn, zadávání veřejných zakázek či povinné publicitě. Čtyřhodinový seminář se bude konat 3. května 2018 od 10 hodin v budově Krajského úřadu v Ostravě.

Regionální poradenská centra v Ostravě a Žilině zahájila svou činnost na konci minulého roku. „Spolupráce mezi slovenskými a českými regiony má smysl. Díky společným projektům se daří zvyšovat ekonomickou úroveň a turistickou atraktivitu příhraničních oblastí. Poradenská centra budou sloužit právě k navyšování počtu takových projektů prostřednictvím konzultací s žadateli a jejich propojováním,“ objasnil jejich fungování náměstek hejtmana Jan Krkoška.

K propojování žadatelů v rámci Programu Interreg V-A mezi Českou a Slovenskou republikou slouží veřejná databáze projektů, která je dostupná na portálu Moravskoslezského kraje v sekci věnované Regionálnímu poradenskému centru. Seznam potencionálních projektů je průběžně aktualizován všemi zapojenými regiony. Pokud žadatelé hledají partnera pro svůj projekt, stačí se do databáze podívat nebo oslovit kontaktní osoby a zveřejnit svůj záměr. Kromě databáze pak poradenská centra nabízejí také poradenství v oblasti přípravy přeshraničních projektů a zajišťují tak pro žadatele kompletní servis.

Datum a místo konání semináře:

Datum konání

Místo konání

3. 5. 2018

10:00 hod.

Ostrava

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, velká zasedací místnost F502

28. října 117, Ostrava

Zájemci o seminář se přihlásí vyplněním formuláře zde: https://docs.google.com/forms/d/1zA3JWp569CJk6KCsbGLewocj5tbJqiwc0j2ltOLYe3o/viewform?edit_requested=true

Kontaktní osoby Regionálního poradenského centra:

Bc. Petr Zajac, tel. +420 595 622 725, e-mail petr.zajac@msk.cz – sběr projektových záměrů, konzultace

Bc. Pavla Bazgierová, tel. +420 595 622 718, e-mail pavla.bazgierova@msk.cz

Webové stránky Regionálního poradenského centra:

https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/interreg-v-a---slovenska-republika---ceska-republika-101365/

 

frame-scrollup