Zpráva

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika Vás zve na oslavy Dne Evropské spolupráce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ/2018/09. Termín uzavírky přijímání žádostí je 31.1.2019.

Prioritní osa: 1. Využívanie inovačného potenciálu

Investiční priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

Specifický cíl: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Bližší informace o výzvě najdete na stránkách programu

frame-scrollup