Zpráva

Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásil třetí výzvu na odborné hodnotitele projektů

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje výzvu na odborného hodnotitele pro hodnocení projektů předložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2016/03.

Bližší informace včetně příloh najdete v aktualitách webu INTERREG V-A SK-CZ

frame-scrollup