Zpráva

Program Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015

Program Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015 byl radou kraje vyhlášen k 29. 9. 2015. Jeho cíle je podpořit Místní akční skupiny na území Moravskoslezského kraje v přípravě na realizaci projektů v novém programovém období 2014 – 2020.

Pro úspěšnou přípravu a čerpání finančních prostředků v novém programovém období budou formou dotace spolufinancovány náklady spojené s činnostmi manažerů a poradců Místních akčních skupin a náklady spojené s nájmem a provozem nebytových prostor potřebných pro realizaci administrativních činností a aktivit. Manažeři a poradci zajišťují v území každé Místní akční skupiny aktivní poradenství a vzdělávání pro potenciální žadatelé v oblasti komunitního rozvoje venkova v návaznosti právě na nové programové období 2014-2020.

Dvanáct Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje bude z rozpočtu kraje podpořeno dotacemi v celkové výši 3.600.000 Kč.

Obdobně v roce 2012 osm Místních akčních skupin čerpalo dotace ve výši 1.131.426 Kč v rámci programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012, kdy cílem programu bylo podpořit Místní akční skupiny na území kraje při tvorbě a zpracování strategických dokumentů potřebných pro programové období 2014 – 2020.


17. 12. 2015
frame-scrollup