Zpráva

Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček III

Dne 17. 12. 2015 vyhlásil Moravskoslezský kraj Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček. Cílem tohoto programu je umožnit získání mikropůjček do 500.000 Kč se zvýhodněnou úrokovou sazbou 1% p. a. malým a středním podnikatelům vykonávajícím ekonomickou činnost po dobu max. 3 let ode dne vzniku příslušného oprávnění k výkonu této činnosti v Moravskoslezském kraji.

Podporovány budou ekonomické činnosti žadatelů v rámci předložených projektů, zaměřené zejména na tvorbu nových nebo rozšíření či zlepšování stávajících výrobních technologií, výrobků či poskytovaných služeb nebo zlepšení jejich užitných vlastností, vstupu na nové trhy s těmito produkty, zavedení nových postupů či změn ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce nebo kvalifikaci pracovní síly.

Podpoření žadatelé mohou získat zvýhodněnou půjčku až ve výši 500.000 Kč. Maximální doba splatnosti úvěru jsou 3 roky od data poskytnutí úvěru. V případě realizace projektu s vysokou inovační přidanou hodnotou může být sjednáno odložení zahájení splácení jistiny úvěru, a to až o 2 roky. v tomto případě bude doba splatnosti úvěru činit maximálně 5 let. Žádosti o úvěr se přijímají průběžně a to od 25. 1. 2016 do 30. 6. 2017 nebo do vyčerpání finančních prostředků, vyčleněných pro tento program.


17. 12. 2015
frame-scrollup